SA Revision AB

SA Revision AB har 14 anställda, varav fem auktoriserade revisorer och tre auktoriserade redovisningskonsulter.

Vi finns i Vara, centralt beläget i Västra Götaland. Med modern teknik har vårt verksamhetsområde vidgats och vi har idag kunder från stora delar av landet men den lokala förankringen utgör tyngdpunkten i vår kundstock. Vi arbetar främst med små- och medelstora, ägarledda aktiebolag samt ekomomiska föreningar. Vi har genom åren utvecklat en specialistkompetens inom den agrara sektorn. I övrigt finns bolagen att hitta i de flesta verksamhetsområden och branscher

Vi har sedan maj 2007 vårt kontor i egen fastighet belägen på Södra Videgatan 8, strax öster om badhusparken.

Stående fr vänster: Anneli Kringlund, Miranda Hultström, Thomas Skytt, Anna Ehn, Sverker Alfredsson, Ann-Louise Larsson, Elisabet Andersson, Karin Landqvist, Andreas Jahnstedt, Pär Hesselmark, Julia Frankén och Robin Lennartson.

Sittande fr vänster: Tomas Svärdh och Fredrik Hermansson.